Vedrørende vannforsyning til foreningens hus ved Krøderen.

Altenative løsninger for vannforsyning. Undersøkelsesboring i sand-grus- materiale anbefales. Er resultatene negative anbefales boring i fjell.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
HY-00023
Page number:
2
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Buskerud