Vedrørende plassering av nye borebrønner i Korgen, Lillehammer kommune.

Undersøkelsesboringer i forbindelse med plassering av tre nye Ø 400 mm. rørbrønner som sammen med den første prøvebrønnen skal dekke grunnvanns- forsyningen til Lillehammer fra løsavsetningene ved Lågen.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
HY-00446
Page number:
5
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland