Vedrørende kloakkutslipp fra A. Iversen, Klokkehaugen Vågåmo

Uttalelse om kloakkutslipp i influensområdet til grunnvannsuttaket for Vågåmo frarådes bestemt.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
HY-00447
Page number:
2
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland