Vedr. grunnvann - avløp i Neiden og Grensen skole, Karasjok.

Undersøkelsesboringer i Neiden viste dårlige resultater i forbindelse med utnyttelse av grunnvann fra løsavsetninger. Det opptrer kvikkleire i området. I Karasjok ble boringer utført i løsmasse i forbindelse med vannforsyning og avløp. Vannforsyning er løst ved fjellboring fordi vannet i løsmassene inneholdt for mye jern.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
HY-00171
Page number:
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark