Vardefjell. Kvartærgeologisk kart; Vardefjell; DOP 183184; 1:20 000; trykt i farger