Vannforsyning til Valle sentrum.

I forbindelse med ny vannforsyning til Valle sentrum, har NGU gjennomført endel boringer på begge sider av Otra ved Valle. Undersøkelsene viser at mulighetene for grunnvannsforsyning er tilstede.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
90.114
Page number:
2
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder