Vannforsyning til våningshus, Maridalen, Oslo.

Det var ønsket vann til husholdningsbruk. Bergart var Nordmarkitt. Boreplass er tatt ut.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-80008
Page number:
1
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oslo