Vannforsyning til sommerbolig, Helvik, Nesodden.

Eksisterende brønn er ødelagt av kloakktilførsel. Sted for boring av ny brønn i fjell ble tatt ut.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
HY-00262
Page number:
1
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Akershus