Vannforsyning til Slåttenhus i Hakadal.

Det var planlagt å bygge et behandlingshjem på eiendommen. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
HY-00258
Page number:
1
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Akershus