Vannforsyning til planlagt bolig, Utkilen på Bakkøy, Austrheim kommune

Brev: 1793/72G Boring i fjell frarådes. Vannbehovet anbefales dekket ved bruk av sisterne.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
HY-00542
Page number:
1
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Hordaland