Vannforsyning til Petroplast A S, samt boligfelt.

Det ble tatt ut 4 alternativer for plassering av en dypbrønnsboring. Grusbergart.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-75183
Page number:
1
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland