Vannforsyning til Norsk Folkeferies anlegg på Blefjell.

Det var ønsket å få alternative boresteder i fjell for vannforsyning til Fagerfjell Hotel. Boresteder ble tatt ut.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
HY-00369
Page number:
2
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Buskerud