Vannforsyning til Mariaholm Skolesenter.

Det var ønsket vann til skole med internat. Under befaringen var brønnboring i fjell i gang, men med lite vann. Nytt sted for boring av ny brønn ble tatt ut.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
HY-00380
Page number:
1
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Østfold