Vannforsyning til hytter ved Storsand i Hurum.

Uttak av borplasser i gneisbergarter for vannforsyning til hytter. Det kan være fare for saltvannstilsig.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-77184
Page number:
1
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Buskerud