Vannforsyning til Herregårdsv. 2, Ljan.

Det var ønsket grunnvannsforsyning til en enebolig. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
HY-00317
Page number:
1
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oslo