Vannforsyning til gårdsbruk, Sætregården, Bergen

Uttak av borplass i båndede gneisbergarter for vannforsyning til gårdsbruk. Forholdene synes gode, men det er en del forurensningskilder i området.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-80059
Page number:
2
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Hordaland