Vannforsyning til enebolig tilhørende Eivind Kaldnes, Alversstraum i Lindås.

Det er tatt ut borplass i båndede anorthosittbergarter for vannforsyning til enebolig. Forholdene synes relativt dårlige for vannboring.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-77132
Page number:
2
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Hordaland