Vannforsyning til diverse steder i Fagernesområdet.

Omfatter vannforsyning for borebrønner i fjell til endel enkeltvannforsyning og flyplassområdet. Forholdene ikke gode. Vesentlig fyllitter med gjennomgående vannføring 0-100 1/timen.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
85.162
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland