Vannforsyning til Bakken gård.

Uttak av borplass i granittbergarter for grunnvannsforsyning til jordbruks- vanning.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-77188
Page number:
1
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Buskerud