Vannforsyning og avløp, Søre Gjellerud, Blefjell.

Det var ønsket vann til en planlagt kafeteria og utleiehytter. Sted for boring i fjell ble tatt ut. Det ble også vurdert hva en skal gjøre med avløpsvannet.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
HY-00372
Page number:
2
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Buskerud