Vannforsyning og avløp, Hornsjøområdet, Matrand, Eidskog kommune.

Tre hyttefelt var planlagt, og det var ønsket grunnvannsforsyning og avløps- infiltrasjon i grunnen. Boreplassen i fjell ble tatt ut, og steder for infiltrasjon av avløpsvann ble anvist.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
HY-00034
Page number:
2
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Hedmark