Vannforsyning, Nesset, Bundefjorden.

Det var ønsket ny vannforsyning til en bolig og butikk. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
HY-00199
Page number:
1
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Akershus