Vannforsyning, Håpets dør.

Det var ønsket mer grunnvann til et internat. Sted for ny brønnboring i fjell ble tatt ut.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
HY-00290
Page number:
1
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Akershus