Vannforsyning, hønseri.

Det var ønsket grunnvann til hønseriet. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
HY-00288
Page number:
2
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Akershus