Vannforsyning fra borebrønn ved Søndre Rustad.

Vannverket ønsket å overta en privat borebrønn som har stor kapasitet. Det blir gitt råd om hvilke tiltak som bør gjøres før en overtar brønnen.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
HY-00221
Page number:
2
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Akershus