Vannforsyning Digranes, Odda kommune

Vannforsyning til Digranes foreslåes løst enten ved boring i fjell, eller ved utbygging av Digranesbekk, med min. vannføring 10 l/s. Behovet er antatt max. 2 l/s.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
85.104
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Hordaland