Vannforsyning boligfelt. Lausgarda Hov i Land.

Det ble tatt ut 2 alternativer for plassering av en dypbrønnsboring. Bergarten i området består av en veksling mellom kvartssandslim og skifer (alunskifer).

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-76276
Page number:
1
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland