Vannforsyning.

I forbindelse med at Rødøy kommune arbeider med muligheten for å skaffe enkelte områder i kommunen bedre vannforsyning ble NGU anmodet om å vurdere diverse steder. Områdene ved Kila og Vågen ble befart fra helikopter og alternative løsninger er vurdert. På Myken er damalternativet og boreplasser vurdert. Dammene på den sydvestlige delen av øya anbefales som første byggetrinn. Om disse ikke gir tilstrekkelig vannmengder suppleres med boringer. På Rødøy kan kilden på Vågen utbedres som en kortsiktig løsning. Nordre Sandviken er det beste altrnativ til oppsamling av vann. Området ved Sommerfjøsdalen bør også vurderes, men her kan ikke ventes så store vannmengder som ved Nordre Sandviken. Bassengene ved Sandvikmoen er lite egnet på grunn av begrenset nedslagsfelt.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1625/7A
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland