Uttalelse fra Norges Geologiske Undrsøkelse etter befaring i Bodø - Fauske - Ballangen 18-19 10 - 1977.

Vurdering av muligheter for grunnvannsuttak fra boringer i fjell på 6 steder mellom Bodø og Ballangen.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-77189
Page number:
3
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland