Uttak av ny boreplass etter forurensning av borebrønn.

En kombinasjon av steiltstående NNV-sprekker kombinert med foliasjon som faller V synes å føre forurensning fra brønneierens septiktank til borehullet. Ny boreplass er tatt ut.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
86.211
Page number:
2
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Buskerud