Utnytting og bruk av løsmassene i Tråen krets, Rollag kommune, Buskerud.

Løsmassene innenfor Tråen krets er detaljkartlagt og viser flere ulike jordarter med relativ stor variasjon i utbredelse, former, kornstørrelser og tykkelser. Dette mønster byr på flere alternativer i den fysiske planleggingen. Egnetheten av løsmassene til de ulike bruksområdene er diskutert hver for seg. For hvert bruksområde er det konstruert egnethetskart. Disse tar utelukkende hensyn til de geologiske forutsetningene i løsmassedekket. Det er opp til planleggerne i kommune og fylke å integrere dette materiale i det øvrige grunnlagsmaterialet og fastslå det endelige forslag til arealdisponering.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
86.197
Page number:
37
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Buskerud