Utlekkingspotensiale av noritt fra Ballangen.

NGU har på oppdrag fra Ballangen Aggregates AS gjort en undersøkelse av fem bergartsprøver fra et norittbrudd i Ballangen for å beskrive mineralogi, kjemi og mulig utlekkingspotensial av metaller. Prøvene representerer en indikasjon på maksimalverdier for utlekkingspotensial og følgelig verst tenkelig tilstand ut fra et miljøperspektiv. Undersøkelsen har omfattet kjemisk analyse, optisk mikroskopering og utlekkingstest. De mineralogiske studiene viser at bergarten er homogen. Hovedmineralene i forekomsten er plagioklas og ortopyroxen, som utgjør over 99% av bergarten. Resultatet fra utlekkingstesten viser et svakt utlekkingspotensial for arsen. Jerninnholdet i væsken etter risteforsøket er lavt, mens kobber og nikkel ikke ble påvist over deteksjonsgrensen. Utlekkingstestet er utført på finfordelt materiale og kan ikke direkte sammenlignes med potensialet fra store blokk, ettersom utlekkingen avtar med størrelsen på stuffene. Frie emneord: Noritt ; Utlekkingspotensiale ; Risteforsøk

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2004.033
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Mindre oppdrag miljøkjemi
Prosjektnr:
296000
Fylke:
Nordland