Undersøkelser av kvartsitt og pegmatitt i Aust-Agder Fylke, 1987.

Rapporten presenterer resultater fra undersøkelser av pegmatitt og kvartsitt i Aust-Agder sommeren 1987. Undersøkelsen er ledd i et ressursinventerings- program som har kommet i stand på bakgrunn av et samarbeidsprosjekt mellom selskapet Agdermineral A/S og NGU. På bakgrunn av feltobservasjoner, tynnslipundersøkelser, kjemiske analyser og beregningsarbeid, er flg. forekomster/områder ansett som økonomisk mest interessante (fra sommerens arbeid); - Hommen; befart kvartsitt. Mulig Si-metall og svart SiC-kvalitet. Ligger ved sjøen, men dessverre også i hyttebebyggelse. - Eikelinatten; detaljundersøkt kvartsitt. Svart SiC-kvalitet. Mulig brutto tonnasje på ca. 3 mill. tonn. - Klevmyr/Rustfjellet; detaljundersøkte pegmatitter. Ligger i område med flere pegmatittbrudd. Bør "Pack Sack"-bores. Forsøk på videreforedling av kvartsitt er foreslått.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
87.115
Page number:
35
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder