Undersøkelse av leire til byggeråstoff i Fauske og Valnesfjord.

Forek.navn og koord: Valnesfjord 069 626, Fauske 163 625 NGU foretok i 1982 en registrering av leirforekomster mellom Mosjøen og Bodø (NGU rapport nr. 1805/14). På grunnlag av disse undersøkelsene ble to områder plukket ut for videre undersøkelse, et ved Fauske og et i Valnesfjord. På område ved Fauske ble det boret 16 hull og tatt 46 prøver, i Valnesfjord 13 hull og 37 prøver. Boringene og prøvetakningen ble foretatt med 2" shovelbor i det øverste laget og Pionar bormaskin med stempelprøvetaker videre ned. Prøvene ble analysert på kornstørrelse, vanninnhold og på 39 prøver ble det foretatt prøvebrenning for testing av egenskapene til framstilling av lettklinker. Leira ved Fauske er inhomogen og gir dårlig resultat i brennforsøkene. Leira i Valnesfjord er betydelig fetere, mere homogen og gir bedre resultater i brenneforsøkene, men dårligere enn referansemateriale fra Borge. Begge områdene har store leirforekomster.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
84.103
Page number:
26
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland