Undersøkelsesboring vedrørende vannforsyning til Vinjarmoen Industrifelt, Dokka.

Rapporten omfatter resultater av vannanalyser tatt i pkt. 1, Vinjarmoen 17. mars 1983. Videre en vurdering av grunnforholdene med tanke på anleggelse av ny grunnvannsbrønn for Vinjarmoen Industriområde, Dokka, og til slutt en anbefaling av brønnens utforming.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-83005
Page number:
4
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland