Undersøkelser i forbindelse med etablering av grunnvannsforsyning til tettstedet Granvin.

Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt bhov 300 l/min. Anbefalt fortsatte undersøkelser, primært dypsnitt i delta i N - enden av Granvinvannet.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-
Page number:
8
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Hordaland