Undersøkelsene av Skutvik monzonitt som bygningstein - statusrapport. Hamarøy kommune, Nordland

Eksisterende informasjon i form av diverse notater om undersøkelsene som er gjort av monzonitten ved Skutvik for bruk som bygningstein er samlet i en NGU-rapport slik at den er lett tilgjengelig. Dette er notater og mer uformelle rapporter som er skrevet i forbindelse med arbeider av NGU med delfinansiering av Salten Regionråd (Salten Mineral), Nordland Fylkeskommune (Nordland Mineral) og Hamarøy kommune. Det lett tilgjengelige rapportmaterialet er kun listet opp. Sarnmenstillingen er gjort etter oppfordring av Kommunemineral AS som ønsker å markedsføre informasjon om monzonitten ved Skutvik for mulige interessenter som ønsker å utnytte bergarten.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2010.060
Page number:
28 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Industrialisering av mineralforekomster i Nordland
Prosjektnr:
305600
Fylke:
Nordland