Undersøkelse av VLF-anomalier med diamantboring, Mir'kujåkka, Cier'te.

Det er boret 4 diamantborhull i Mir'kujåkka-området. 3 av disse på VLF-anomalier og 1 for å prøveta en kjent kobbermineralisering. Geokjemisk er området anomalt på Cu. VLF-anomaliene er forklart ved funn av grafittskifersoner både tilknyttet albittfels og i grønnskifre. Disse sonene er fattige på tungmetaller. Svak kobbersulfid-mineralisering finnes knyttet til breksjerte partier med karbonat som viktigste gangmineral. Gehalten når ikke over 0.14% Cu. Det prøvetatte kobberskjerpet har svært liten utstrekning mot dypet. Det er påvist en sone med anomalt Co-innhold i grønnsteinene, men gehalten er ikke av økonomisk interesse. Gullanalyse av utvalgte deler av borkjernene viser ikke interessante gehalter.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1650/24B
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms