Undersøkelse av ultramafiske bergarter og krommalm på Rødøya Rypen og Vikholmen, Alstadhaug, Nordland.

Ultramafiske bergarter er mikroskopert og kjemisk analysert på hovedelementer og utvalgte sporelementer uten at umiddelbart økonomisk interessante konsen- trasjoner av noe mineral eller element er oppdaget. Økonomisk interessante konsentrasjoner av industrimineraler finnes muligens, men ble ikke observert under befaringen på øya. De mikroskoperte bergarter viste alle i varierende grad sekundær omvandling av olivin og pyroksen. Krommalm-prøver (impregnasjonsmalm og kompakt- malm) er mikroskopert og kjemisk analysert. Gehalter av malmmineraler (kromitt og ferrikromitt) er tilfredsstillende for de to observerte fore- komstene (lok. 2 og lok. 4 på tegn. 01). Den kjemisk analyserte prøve (impreg- nasjonsmalm fra lok. 4) indikerer at kromittfasen har en gunstig kjemisk sammensetning med blant annet høyt krominnhold og høyt Cr/Fe-forhold. De ut- drevne malmkropper har imidlertid vært meget små. Tilsammen er 24 tonn krom- malm tatt ut. Kun ubetydelige kromittanrikninger ble observert ellers i feltet (cm-skala). Bergartene på Rødøya er meget godt blottet og primærmagmatisk lagning kan iakttas flere steder.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1650/31A
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland