Undersøkelse av ultramafiske bergarter i Heggjadal, Eid.

Ultramafiske bergarter i Hornindal og Nordfjordeid området ble undersøkt etter initiativ fra Fylkesgeologen i Sogn og Fjordane. Ved Grøndalsvatnet i Heggja- dal ligger en ultramafisk bergart som består av olivin, Mg-amfibol og mindre mengder talk og magnetitt. Den har ingen interesse som olivinråstoff. Andre ultramafiske bergartskropper i Rødgrøtdalen, ved Villevatnet, Løset- nakken, Helsetnakken, Vårseter - Alsaker og Kvioseter - Nornes er undersøkt. Disse korppene er enten for sterkt serpentinisert, har for stort innslag av andre mineraler eller er for små til å komme i betraktning som olivinråstoff. Det er gjort analyse av sprøhet/flisighet for bergarten ved Grøndalsvatnet, i tillegg er den analysert på gull og platina gruppe grunnstoffer. Ingen av disse resultatene er spesielt interessante. Det synes derfor ikke å være økonomiske interesser knyttet til bergartene ved Grøndalsvatnet som kan hindre annen bruk av området.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
89.121
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport