Undersøkelse av sandavsetning ved Bratsberg med tanke på infiltrasjon av avløpsvann.

Breelvavsetningen ved Bratsberg kirke består hovedsakelig av middels/fin sand. Denne ligger dels på sterkt forvitret fjell, dels på marine silt/leir- sedimenter. Avsetningens mektighet er gjennomsnittlig 5 meter. Infiltrasjonskapasiteten er vurdert på basis av empiriske permeabilitets- verdier. Disse kan erfaringsmessig variere i vesentlig grad fra permea- biliteten in situ, og det bør derfor utføres infiltrasjonsforsøk i felt for å få sikrere holdepunkter for avsetningens infiltrasjonskapasitet. De foreløpige beregninger tyder imidlertid på rimelige muligheter for å infiltrere avløpsvann fra flere hundre p.e.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1806/6
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport