Undersøkelse av sand- og grusressursene på Gardermoen, Ullensaker kommune

I samarbeidsprosjekt med Ullensaker kommune har NGU vurdert mektigheter, volum og kvalitet innenfor et angitt område på Gardermoen. Undersøkelsene er gjennomført med georadarmålinger og sonderboringer. Resultatene viser at de best egnede massene til veg- og betongformål finnes i sanduravsetningen som ere bygd opp over datidens havnivå som lå på 205 m oh. og i de øverste lagene av den underliggende deltaavsetningen. Mektigheten på de utnyttbare massene varierer fra 10-12 meter i nord til 2-3 meter i syd. Undersøkelsesområdet er beregnet å inneholde ca. 30 mill.m3 sand og grus med god kvalitet for bruk til veg- og betongformål.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2002.030
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
GEOS - Ressurskartlegging i Akershus
Prosjektnr:
296600
Fylke:
Akershus