Undersøkelse av pukkforekomster og ajourhold av Grus- og pukkdatabasen i Rødøy kommune.

I et samarbeidsprosjekt mellom Rødøy Utvikling ved Rødøy kommune og NGU, har NGU utført prøvetaking, analysering og vurdering av fire pukklokaliteter og en løsmasseforekomst. Samtidig ble det utført oppdatering av Grus- og Pukkdtabasen for kommunen. I kommunen er det registrert 8 løsmasseforekomster. De fleste er små og inneholder for det meste sortert sand og grus. To av forekomstene inneholder vesentlig ur- og skredmasser. Forekomstene vurderes som like viktige. Berggrunnen i Rødøy domineres av granitt, granodioritt og granittiske gneiser samt glimmerskifre. Dette er ofte mekanisk svake bergarter, noe som også gjenspeiler seg i løsmassene i området. Analyser utført på grusfraksjonen viser stort innhold av svake korn. Fire fastfjellslokaliteter er vurdert med tanke på pukkproduksjon. Ingen av dissse har materiale som er egnet for bruk til vegedekker, men de fleste kan benyttes til bære- og forsterkningslag.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2004.005
Page number:
31
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Ajourhold av grus- og pukkdatabasen
Prosjektnr:
268000
Fylke:
Nordland