Undersøkelse av naturstein i Risør

Etter oppdrag fra Risør kommune ble endel lokaliteter av gabbro og rød gneis undersøkt med tanke på blokksteinsuttak. Små prøveblokker ble innsamlet for sage- og poleringstester samt vurdering av farge. Hovedproblemet er at gabbroen er for sterkt omvandlet til å gi et pent fargespill på polert overflate. En prøve fra en diabasgang ga imidlertid et utmerket poleringsresultat. Alle kriterier, tatt i betraktning, ga ingen positive resultater for noen av de undersøkte områder.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
92.243
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder