Undersøkelse av mulig pukkforekomst ved Raudnes, Vindafjord kommune

Fortrolig til 30.03.1997 Den 26.september 1996 ble det holdt et møte mellom Vindafjord kommune, Invest in Norway of NGU hvor muligheten for å etablere et pukkverk for eksport av knust stein for det europeiske markedet ble diskutert. Under møtet ble fra kommunens side området ved Raudnes nevnt som meget interessant da det her allerede var etablert kaianlegg. Under befaringen i området ble bergarten i skjæringen ved kaianlegget vurdert som interessant for prøvetaking. I oktober ble det tatt 60 kg friske bergartsprøver for analysering av de mekaniske egenskapene for byggetekniske formål. Samtidig ble området befart og berggrunnens homogenitet og sammensetning vurdert. Resultatene viser at analyseresultatene tilfredstiller kravene for dekke- materiale på norske veger med ÅDT<1500. For England, Tyskland, Frankrike, Nederland og Belgia tilfredstiller analyse- resultatene kravene for dekkemateriale på lett trafikkerte veger og for bære- og forsterkningslag.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
97.017
Page number:
34
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Rogaland