Undersøkelse av leire til byggeråstoff ved Larvik

I forbindelse med mulig utnyttelse av leire til steinullproduksjon i Larvik- området er lokaliteter prøvetatt og vurdert ved en forundersøkelse. Det er utført kornfordelingsanalyser, kjemiske analyser og mineralogiske analyser. Området ved Hedrum kirke innenfor Raet og ved Grøtting bør undersøkes nærmere.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
84.074
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Vestfold