Undersøkelse av løsmasser og grunnvannsforhold i massetak ved Randem gård i Eideberg.

Et nyåpnet massetak ved Randem gård ca. 2 km SSØ for Mysen er det undersøkt m.h.p. løsmasse- og grunnvannsforhold. Det er utført sonderinger og satt ned sandspiss for formålet.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-83036
Page number:
3
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Østfold