Undersøkelse av knust fjell til bygningsformål.

I forbindelse med etablering av et industriareal på Bergneset er det undersøkt om bergarten på stedet er egnet til pukkproduksjon. Industriområdet er lagt i en gabbrokropp som i den sentrale delen inneholder ca. 20 mill. tonn fjell som antas å være egnet til pukkprodusjon. Lønnsom drift vil, i det minste i startfasen, være avhengig av at forekomsten drives selektivt slik at de dårligste massene inngår til oppfylling og planering av industriområdet. Etter at større partier er blottet vil en ventelig kunne finne nok materiale for produksjon av kun pukk for årtider framover.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1727
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms