Undersøkelse av industrimineraler og naturstein i Nesset kommune, sluttrapport

Dette er rapport nr. 2 for undersøkelsene i Nesset kommune. Berggrunnen i den resterende sørlige delen av kommunen er kartlagt, og berggrunnskart i måle- stokk 1:80 000 er utarbeidet. Kartet er plottet ut digitalt med datamaskin. Av industrimineraler er forekomster av glimmer, granat og kvartsitt undersøkt, men ingen av disse har økonomisk potensiale. Bergartene er også vurdert for mulig blokkuttak som naturstein. De store arealer med gneiser er gjennomgå- ende for oppsprukket til å være interessante, men vistalitt som er funnet på et par nye steder er interessante som supplement til hovedforekomsten i Vist- dalen. Jordprøver fra kaliumrik åkerjord i Eresfjord - Eikesdalsområdet er undersøkt mineralogisk, og glimmer er funnet å være kaliumkilden.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
94.044
Page number:
30
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport