Undersøkelse av grunnvann i Hol kommune, Buskerud. Georadarmålinger.

Georadarmålinger i Hol kommune ble utført som et oppdrag for Carl-H.Knudsen AS Drammen. Formålet med undersøkelsene var å finne egnete områder for uttak av fersk grunnvann fra løsmasser i forbindelse med vannforsyning til Geilo og Hovet. Undersøkelsene ble utført på 7 lokaliteter. Etter georadarmålingene er flere områder med grovkornig materiale blitt identifisert. Løsmasseover- dekket er i alle de undersøkte områdene relativt tynt. Georadarmålingene ga mye informasjon og resultatene fra målingene gir grunnlag for utvalg av loka- liteter for senere grunnvannuttak.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
91.277
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Buskerud